Contacteer ons vrijblijvend 09/326.87.70

Witwaswet

De Witwaswet van 11 januari 1993 werd ingrijpend gewijzigd door de wet van 18 januari 2010. De wet legt diverse verplichtingen op aan o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen, advocaten en de cijferberoepen, om het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Er wordt van deze beroepen verwacht dat zij de wetgeving kennen om hun wettelijke en deontologische verplichtingen te kunnen nakomen.

Teleseminar ontwikkelde een exhaustieve opleiding over de materie die elke financiële professional in staat stelt zich te informeren over de toepassing van de wet. De opleiding bestaat uit 3 delen en richt zich zowel tot de financiële vrije beroeper als de medewerkers van zijn of haar kantoor:

  • Het eerste deel handelt over het wettelijk en institutioneel kader en is vooral bestemd voor de financiële beroepsbeoefenaars zelf of de aangestelde verantwoordelijke van het kantoor. Zij zijn immers verplicht om zich het wettelijk kader eigen te maken.
  • Het tweede deel is bedoeld om a-typische verrichtingen te leren onderkennen en richt zich zowel naar erkende beroepsbeoefenaars als hun werknemers en vertegenwoordigers
  • Het derde deel uit deze driedelige reeks rond de witwaswet handelt over de wettelijke en deontologische verplichtingen die van toepassing zijn op de financiële vrije beroepen, afkomstig van de wet of het reglement en richt zich eveneens tot de beroepsbeoefenaars en de werknemers en vertegenwoordigers.

Deze opleidingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met Geert Delrue, Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk en auteur van het boek “Witwassen en financiering van terrorisme”, verschenen bij Maklu. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. (cover boek toevoegen).

Wie zijn kennis over het onderwerp wil testen, nodigen we graag uit om deel te nemen aan onze test.